Wordt een abonnement automatisch verlengd?

Posted on

Ja, voor de duur waarvoor het oorspronkelijke abonnement aangegaan is. Er geldt een opzegtermijn van 7 dagen.