Is een profiel toegestaan door de orde van advocaten?

Posted on

Met gedragsregel 2 lid 2 is het een advocaat niet geoorloofd om beloning of provisie toe te kennen voor het aanbrengen van opdrachten. Wel is het in beginsel toegestaan om gratis of tegen een vaste periodieke vergoeding (redelijk advertentietarief) deel te nemen aan een koppelwebsite. Advocaat-Amsterdam.nl werkt met gratis abonnementen en tegen een vaste periodieke vergoeding. Daarmee lijkt het toegestaan voor advocaten om een profiel te hebben op deze website. Het blijft de verantwoordelijkheid van elke advocaat om zelf na te gaan of een profiel op deze website in strijd is met (gedrags)regels. Lees hier wat de Orde van Advocaten schrijft over koppelwebsites.