Is deze website verbonden aan een advocaat of advocatenkantoor?

Posted on

Nee, wij zijn niet gelieerd aan een advocaat of een advocatenkantoor.

Fliaris wordt geen partij bij overeenkomsten die tussen opdrachtgevers en juristen of advocaten tot stand komen als gevolg van, of met gebruikmaking van, de diensten van Fliaris. Fliaris aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de totstandkoming, inhoud en uitvoering van dergelijke overeenkomsten.