Privacy reglement – Advocaat-amsterdam.nl

Advocaat-amsterdam.nl is een initiatief van Fliaris. Het Nederlands recht is van toepassing op Fliaris, waaronder ook de Wet bescherming persoonsgegevens en hanteert het onderstaande privacybeleid met betrekking tot het gebruik van Advocaat-amsterdam.nl.

Algemeen                 

Fliaris verzamelt data in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Fliaris registreert geen bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot bijvoorbeeld ras, godsdienst, afkomst, levensovertuiging, gezondheid, seksueel leven of politieke voorkeur. Er worden geen gegevens verzameld van bezoekers die kunnen leiden tot identificatie van een persoon, tenzij de bezoeker deze zelf verstrekt heeft aan Fliaris. Fliaris deelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet zonder toestemming aan derden ter beschikking, behoudens voor zover Fliaris hier wettelijk toe verplicht is.

Doel van gegevensverzameling en -verwerking

Fliaris verzamelt en verwerkt gegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken. Dit betreft onder andere: 

  • het matchen van opdrachtgevers op opdrachten op basis van door hen zelf aangeleverde informatie;
  • het bieden van een kennisplatform;
  • het aanbieden van diensten, aan websitegebruikers en advocaten.  

Fliaris zal verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de uitvoering en communicatie rond werkzaamheden, de facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke). Wanneer u gegevens en informatie plaatst op, of doorgeeft tbv, openbare gedeeltes van Advocaat-amsterdam.nl (waaronder een profiel) , maakt u zelf gegevens openbaar en is dit uw eigen verantwoordelijkheid.

Bezoek websites

Bij bezoek aan websites van Fliaris worden de technische kenmerken van uw opvragingen in logfiles op de servers van Fliaris bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard en slechts voor een duur van enkele maanden. Wanneer u een contact-, aanmeld- of ander formulier op de website invult en verstuurt of een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens samen met de technische kenmerken door ons bewaard voor een termijn die nodig of redelijk is om te komen tot een volledige beantwoording, afhandeling van uw bericht.

Bij het bezoeken van Advocaat-amsterdam.nl kunnen door Fliaris cookies in uw webbrowser geplaatst worden. Een cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren in op te slaan, om ingelogd te blijven op een deel van de website. U kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt zullen bepaalde functies van de website niet meer werkzaam zijn.

Misbruik

Wanneer er naar oordeel van Fliaris sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website of faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers, gebruikers en/of e-mailadressen voor (on)bepaalde duur de toegang ontnemen. Bij misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens naar deze derden doorzetten. Bij misbruik kunnen wij proberen om de gegevens tot een persoon te herleiden, om schade te verhalen dan wel om aangifte te doen. Voor vragen omtrent de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Fliaris kunt u ons een bericht sturen.