Airbnb Amsterdam

Belastingrecht en Airbnb in Amsterdam

Posted on Posted in Geen categorie

Bij de verhuur van een woning via Airbnb vergeten veel mensen dat ze mogelijk te maken krijgen met verschillende regels vanuit de Wet inkomstenbelasting 2001 en Wet op de omzetbelasting 1968. In veel gemeente dienen verhuurders ook toeristenbelasting af te staan.

Toeristenbelasting
Airbnb heeft met de gemeente Amsterdam vanaf 2015 een akkoord gesloten waarmee afgesproken is dat Airbnb de toeristenbelasting namens de verhuurder in en deze afdraagt aan de gemeente. Dit betekent dat de verhuurder van een Airbnb-woning niet nog eens zelf toeristenbelasting hoeft af te dragen. De toeristenbelasting wordt door Airnbnb opgeteld bij het totale bedrag dat gasten moeten betalen.

Inkomstenbelasting
Een eigen woning verhuren via Airbnb wordt door de Belastingdienst gezien als het onderdeel zijn van de deeleconomie. Dit houdt in dat 70% van de verhuuropbrengsten (de kosten mogen er van afgetrokken worden) bij het inkomen (box 1) van de verhuurder opgeteld moeten worden. Dus 70% van de opbrengsten worden belast tegen maximaal 52%.

Vermogensbelasting
Als u niet uw eigen woning verhuurt, dan valt deze woning in box 3. De verhuuropbrengsten zijn dan onbelast, omdat er al vermogensrendementsheffing over het fictieve rendement betaald wordt.

Wel stelt de wetgever een belangrijke voorwaarde: als eigenaar mag u niet actief bezig zijn met het beheer van de woning. Dus niet actief huurders zoeken, de woning schoonmaken of zelf ontbijt aanbieden. Dan is er namelijk sprake van ‘actief vermogensbeheer’ en vallen de werkzaamheden in box 1, waar dus het progressieve belastingtarief geldt. Het uitbesteden van Airbnb in Amsterdam is daarom aan te raden in dit geval.

Omzetbelasting (btw)
Op het moment dat u bedrijfsmatig uw woning verhuurd bent u ook verplicht om 6% omzetbelasting af te dragen van de huuropbrengsten. Echter, grote kans dat u in aanmerking komt voor de kleineondernemingsregeling. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor belastingvermindering. Of u hoeft helemaal omzetbelasting btw te betalen. Dit is waarschijnlijk het geval wanneer u in een jaar minder dan € 1.883 btw dient te betalen. Betaalt u minder dan € 1.345 aan btw per jaar, dan kunt u bij de Belastingdienst ontheffing vragen van administratieve verplichtingen.

Advocaat in Amsterdam
Op onze website staan meerdere advocaten Belastingrecht uit Amsterdam. Zij kunnen u waarschijnlijk helpen met de fiscale aspecten van Airbnb. Heeft u ander Airbnb-conflict? Neem dan contact op met een advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in huurrecht.