Whatsapp -rechtbank Amsterdam

Arbeidsovereenkomst opzeggen via Whatsapp? Rechtsgeldig!

Posted on Posted in Geen categorie

Uiterlijk één maand voor het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een werkgever verplicht om de werknemer schriftelijk te informeren of de werknemer mag blijven en welke voorwaarden hierbij gelden. Indien dit niet schriftelijk gebeurd, dan dient de werkgever een boete te betalen die op kan lopen tot een volledig maandsalaris.

Nu wil het geval dat een werkgever de volgende twee Whatsapp-berichten had verstuurd:

(..) Ik ga je nu 2 keuzes geven (…) 1. We gaan normaal uit elkaar, ik stel een ontbinding van contract, je tekent die, je krijgt je salaris maand februari uitbetaald inclusief vakantie. 2. Ik ga ontslag aanvragen bij UWV en ontbinding contract per 6 februari. (..) Woensdag hoef je niet te verschijnen. (..)

(…) graag horen we wat je keuze is anders zullen we de ontslagprocedure die gisteren is ingezet voortzetten.

De vraag is, of deze Whatsapp-berichten als een schriftelijke opzegging te karakteriseren zijn. De kantonrechter in Amsterdam vond van wel en oordeelde als volgt:

  1. De vordering tot betaling van een vergoeding op grond van het niet nakomen van de aanzegplicht in artikel 7:668 lid 3 BW zal in dit kort geding worden afgewezen. Weliswaar heeft [eiseres] betwist de op 5 maart 2015 gedateerde aanzegging, die per gewone post is verstuurd, te hebben ontvangen, maar in de WhatsApp van Eastern-Asia, zoals hiervoor onder 1.6 weergegeven, is te lezen dat Eastern-Asia het dienstverband wilde beëindigen. Daaruit volgt dat Eastern-Asia de arbeidsovereenkomst na 30 april 2015 niet wilde voortzetten. [eiseres] heeft op dat Whatsappbericht gereageerd, zodat ervan kan worden uitgegaan dat het bericht haar heeft bereikt. Daarmee heeft Eastern-Asia naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter voldaan aan de bedoelde aanzegverplichting.Bron: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:3968&keyword=aanzegplicht

De rechter houdt met zijn uitspraak rekening dat er steeds meer vormen van (digitale) communicatie zijn. Wel is het belangrijk om op te merken dat de rechter meeweegt dat bewezen is dat het bericht gelezen is. De ontvangst van een leesbevestiging van de ontvanger zelf is hierbij erg belangrijk. Indien deze niet ontvangen wordt, is het aan te raden om alsnog per aangetekende brief de boodschap te verzenden.